fbpx
PODARUJ SWOJEMU DZIECKU
lepszą przyszłość!
Egzaminy Cambridge
Nieustannie w trakcie roku wzbogacamy nasze kursy o materiały ćwiczące techniki egzaminacyjne i testy próbne dla Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, Fce, Cae.
Konkursy Językowe
Wyłaniamy talenty językowe i oferujemy wsparcie merytorycznie w przygotowaniach do konkursów EF Challenge, EF Global Intern, English Ace oraz Fox.
Egzaminy MEN
Na bieżąco śledzimy zmiany w polskim systemie szkolnictwa analizując struktury egzaminu 8-klasisty, matury oraz testów predyspozycji do klas dwujęzycznych.
Etap przedszkolny (dla dzieci w wieku 3-6 lat)
Zajęcia prowadzone są metodą „Total Immersion”, czyli całkowitego zanurzenia w języku. Metoda ta, zbliżona jest do absorbowania mowy w naturalnym środowisku dziecka.
W przyjaznej atmosferze i sali specjalnie dostosowanej do wieku i rozwoju dzieci na tym etapie, zajęcia są dynamiczne i o różnym stopniu nasilenia, po to, aby podtrzymywać koncentrację dziecka.
Śpiewamy piosenki, odgrywamy historyjki, rozbudzamy wyobraźnię i wykorzystujemy motorykę ciała stosując technikę nauczania TPR.
Bez problemu każdy z uczestników rozumie przebieg zajęć, dzięki używaniu wielu rekwizytów czy popieraniu słowa gestem.
Prezentowanie dłuższych struktur i wyrażeń odbywa się w kontekście sytuacyjnym czy historyjce.
Etap wczesnoszkolny (dla dzieci w wieku 7-9 lat)
Kolejny etap w rozwoju konsekwentnie prowadzony jest metodą całkowitego zanurzenia, która przypomina naukę języka w środowisku naturalnym. Nie oznacza to jednak, że cały kurs polega jedynie na komunikacji i zabawie, gdyż jest to etap w trakcie którego intensywnie rozwijane są umiejętności czytania i pisania.
Dzięki wyselekcjonowanym materiałom dedykowanym wyłącznie szkołom językowym, dzieci na tym etapie biegłości rozwijają w równym stopniu wszystkie sprawności, co znacznie ułatwia proces nauki w szkole, a ponadto podstawa programowa naszego kursu trenuje techniki egzaminacyjne oparte na brytyjskich egzaminach Cambridge: Young Learners of English (Starters, Movers, Flyers), do których nasi uczniowie mają możliwość przystąpić.
Etap szkolny dla dzieci starszych i młodzieży (A2 - B2)
Na tym poziomie prowadzimy zajęcia metodą bezpośrednią, która doskonale sprawdza się w tak kameralnych grupach. Kurs ten, mimo nacisku na mówienie, koncentruje się też na równomiernym rozwijaniu wszystkich sprawności. Zajęcia opierają się na podręczniku bazowym i pomocach dydaktycznych atrakcyjnych i dostosowanych do danej grupy wiekowej.
Przygotowujemy do egzaminów Key for Schools (KET) oraz Preliminary for Schools (PET). Faktem jest, że na zajęciach nie brakuje powtórek, testów czy prac domowych. Jednakże, zgodnie z misją szkoły, lekcje są ciekawie prowadzone, przewrotne, z humorem oraz w oparciu o nowe technologie. Ich przebieg i atmosfera doskonale rekompensują realizowanie ambitnego programu nauczania.
Kursy egzaminacyjne B2+ i C1
Kursy certyfikatowe przygotowujące do popularnych egzaminów Cambridge First for Schools (FCE) oraz C1 Advanced (CAE), cenionych w Polsce i za granicą. Kurs ten jest zwieńczeniem poprzednich etapów nauki, rozwija słownictwo o wyrażenia synonimiczne, związki frazeologiczne, idiomy, czasowniki Phrasal Verbs oraz poszerza wiedzę o niuanse gramatyczne. Zwracamy należytą uwagę na style wypowiedzi, nienaganną wymowę oraz znajomość tekstów pisanych i ich specyfikację. Zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi ma tu bardzo duże znaczenie. Zajęcia zatem są intensywne, stymulujące, napięte programowo oraz różnorodne. Koncentrujemy się na równomiernym rozwoju wszystkich sprawności.
Atrakcyjnie prowadzone zajęcia i niepowtarzalna atmosfera